• x
  logo
  推薦使用17CE APP

  分享| 發給好友

  檢測目標:dadiao.jishu.cn    

  時間 速度

  檢測時間:2022-02-15 00:42:18

  監測點 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http狀態 總時間 解析時間 連接時間 下載時間 下載大小 文件大小 下載速度 Http Head 操作
  175個點 7 38 1個獨立IP 1個獨立節點 有非200狀態 1.855s 0.173s 0.224s 0.097s 15.882KB 15.882KB 293.211KB/s  
  天津天津市電信 電信 天津 * 連接失敗 * 10.258s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  臺灣臺灣 臺灣 臺灣 * 連接失敗 * 0.191s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  臺灣臺灣 臺灣 臺灣 * 連接失敗 * 0.085s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  美國國外 國外 美國 * 連接失敗 * 1.616s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  貴州黔南州電信 電信 貴州 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 6.583s 0.243s 0.314s 3.739126s 15.882KB 15.882KB 4.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  馬來西亞國外 國外 馬來西亞 * 連接失敗 * 0.343s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山東棗莊市聯通 聯通 山東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 5.534s 5.019s 5.051s 0.035827s 15.882KB 15.882KB 443.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  福建福州移動 移動 福建 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 4.807s 3.903s 3.988s 0.338943s 15.882KB 15.882KB 46.857KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣西梧州市電信 電信 廣西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 3.908s 3.216s 3.337s 0.105618s 15.882KB 15.882KB 150.371KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇南京市聯通 聯通 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 3.304s 2.452s 2.56s 0.188659s 15.882KB 15.882KB 84.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  加拿大國外 國外 加拿大 * 連接失敗 * 1.061s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖南長沙移動 移動 湖南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 3.093s 0.278s 0.32s 0.736613s 15.882KB 15.882KB 21.561KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  德國國外 國外 德國 * 連接失敗 * 0.888s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  加拿大國外 國外 加拿大 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.93s 2.001s 2.043s 0.036564s 15.882KB 15.882KB 434.357KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  北京朝陽移動 移動 北京 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.706s 0.177s 0.233s 0.149473s 15.882KB 15.882KB 106.252KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江西宜春市聯通 聯通 江西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.546s 0.032s 0.094s 0.473288s 15.882KB 15.882KB 33.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林長春市聯通 聯通 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.448s 0.027s 0.096s 0.072579s 15.882KB 15.882KB 218.821KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江西南昌市電信 電信 江西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.444s 0.068s 0.087s 0.036128s 15.882KB 15.882KB 439.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林吉林市聯通 聯通 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.434s 0.064s 0.124s 0.062783s 15.882KB 15.882KB 252.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  甘肅平涼市移動 移動 甘肅 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.42s 0.036s 0.093s 0.069520s 15.882KB 15.882KB 228.45KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  貴州貴陽市電信 電信 貴州 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.407s 0.099s 0.146s 0.048580s 15.882KB 15.882KB 326.921KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  甘肅天水電信 電信 甘肅 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.407s 0.095s 0.153s 0.063959s 15.882KB 15.882KB 248.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣西南寧市電信 電信 廣西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.392s 0.06s 0.111s 0.062140s 15.882KB 15.882KB 255.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  寧夏中衛市電信 電信 寧夏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.381s 0.079s 0.127s 0.047446s 15.882KB 15.882KB 334.735KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  陜西漢中市電信 電信 陜西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.379s 0.076s 0.12s 0.044680s 15.882KB 15.882KB 355.457KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山東泰安移動 移動 山東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.37s 0.032s 0.071s 0.045420s 15.882KB 15.882KB 349.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇無錫移動 移動 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.36s 0.073s 0.139s 0.061565s 15.882KB 15.882KB 257.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  香港香港 香港 香港 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.353s 0.082s 0.128s 0.045573s 15.882KB 15.882KB 348.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東珠海市電信 電信 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.345s 0.185s 0.221s 0.035738s 15.882KB 15.882KB 444.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇未知移動 移動 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.337s 0.015s 0.081s 0.065357s 15.882KB 15.882KB 243.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  內蒙古烏蘭察布電信 電信 內蒙古 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.318s 0.082s 0.128s 0.049860s 15.882KB 15.882KB 318.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  內蒙古興安盟市聯通 聯通 內蒙古 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.297s 0.093s 0.156s 0.087459s 15.882KB 15.882KB 181.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  重慶重慶市移動 移動 重慶 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.296s 0.133s 0.179s 0.046479s 15.882KB 15.882KB 341.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東茂名市聯通 聯通 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.289s 0.055s 0.114s 0.067281s 15.882KB 15.882KB 236.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河北邢臺市電信 電信 河北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.287s 0.02s 0.064s 0.046080s 15.882KB 15.882KB 344.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  云南昆明聯通 聯通 云南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.261s 0.056s 0.119s 0.062476s 15.882KB 15.882KB 254.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  云南昆明市聯通 聯通 云南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.247s 0.119s 0.186s 0.066500s 15.882KB 15.882KB 238.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖北武漢市聯通 聯通 湖北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.228s 0.045s 0.073s 0.040932s 15.882KB 15.882KB 388.005KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖南長沙市電信 電信 湖南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.226s 0.057s 0.086s 0.034453s 15.882KB 15.882KB 460.971KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山西大同市移動 移動 山西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.198s 0.028s 0.084s 0.100341s 15.882KB 15.882KB 158.279KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山東濟南市電信 電信 山東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.182s 0.058s 0.107s 0.075401s 15.882KB 15.882KB 210.632KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  青海海東州電信 電信 青海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.18s 0.097s 0.142s 0.045455s 15.882KB 15.882KB 349.397KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  重慶重慶市電信 電信 重慶 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.179s 0.077s 0.12s 0.034926s 15.882KB 15.882KB 454.728KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林長春市電信 電信 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.162s 0.088s 0.134s 0.046364s 15.882KB 15.882KB 342.547KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山西長治市聯通 聯通 山西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.125s 0.029s 0.077s 0.049459s 15.882KB 15.882KB 321.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  菲律賓國外 國外 菲律賓 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.122s 0.107s 0.168s 0.082297s 15.882KB 15.882KB 192.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  上海上海市聯通 聯通 上海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.101s 0.101s 0.122s 0.038992s 15.882KB 15.882KB 407.31KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣西賀州市電信 電信 廣西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.1s 0.087s 0.139s 0.083020s 15.882KB 15.882KB 191.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東深圳聯通 聯通 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.079s 0.061s 0.101s 0.044885s 15.882KB 15.882KB 353.834KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  陜西西安移動 移動 陜西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.074s 0.101s 0.138s 0.036964s 15.882KB 15.882KB 429.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  四川德陽市電信 電信 四川 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.073s 0.018s 0.068s 0.052820s 15.882KB 15.882KB 300.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林四平市鐵通 鐵通 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.066s 0.069s 0.119s 0.049887s 15.882KB 15.882KB 318.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  四川成都市聯通 聯通 四川 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.056s 0.024s 0.083s 0.059720s 15.882KB 15.882KB 265.938KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  青海海東電信 電信 青海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.051s 0.137s 0.201s 0.593802s 15.882KB 15.882KB 26.746KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  四川廣元市聯通 聯通 四川 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.039s 0.064s 0.143s 0.096480s 15.882KB 15.882KB 164.613KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  云南楚雄州移動 移動 云南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.035s 0.068s 0.147s 0.134719s 15.882KB 15.882KB 117.889KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  甘肅蘭州市電信 電信 甘肅 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.033s 0.075s 0.129s 0.060399s 15.882KB 15.882KB 262.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  安徽淮南市移動 移動 安徽 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.03s 0.037s 0.07s 0.070625s 15.882KB 15.882KB 224.876KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣西南寧聯通 聯通 廣西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.023s 0.08s 0.209s 0.100100s 15.882KB 15.882KB 158.66KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  陜西西安市電信 電信 陜西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.02s 0.019s 0.064s 0.041179s 15.882KB 15.882KB 385.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  陜西漢中移動 移動 陜西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.011s 0.063s 0.113s 0.123639s 15.882KB 15.882KB 128.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  寧夏銀川市聯通 聯通 寧夏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 2.009s 0.129s 0.175s 0.054821s 15.882KB 15.882KB 289.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  貴州安順市移動 移動 貴州 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.988s 0.046s 0.091s 0.043520s 15.882KB 15.882KB 364.932KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇蘇州市聯通 聯通 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.981s 0.131s 0.159s 0.075601s 15.882KB 15.882KB 210.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  四川成都市電信 電信 四川 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.975s 0.031s 0.068s 0.079923s 15.882KB 15.882KB 198.714KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  云南昭通市移動 移動 云南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.972s 0.125s 0.194s 0.129679s 15.882KB 15.882KB 122.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  重慶重慶市電信 電信 重慶 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.967s 0.11s 0.146s 0.039957s 15.882KB 15.882KB 397.473KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  黑龍江哈爾濱市電信 電信 黑龍江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.963s 0.061s 0.129s 0.082120s 15.882KB 15.882KB 193.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  香港香港 香港 香港 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.96s 0.122s 0.163s 0.044098s 15.882KB 15.882KB 360.149KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山西運城市電信 電信 山西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.957s 0.025s 0.082s 0.059840s 15.882KB 15.882KB 265.405KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  寧夏石嘴山市移動 移動 寧夏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.952s 0.09s 0.148s 0.070740s 15.882KB 15.882KB 224.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  黑龍江齊齊哈爾電信 電信 黑龍江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.936s 0.082s 0.154s 0.071942s 15.882KB 15.882KB 220.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河北邢臺移動 移動 河北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.933s 0.017s 0.053s 0.037660s 15.882KB 15.882KB 421.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  遼寧營口市移動 移動 遼寧 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.929s 0.041s 0.09s 0.055981s 15.882KB 15.882KB 283.7KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  遼寧撫順市電信 電信 遼寧 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.922s 0.099s 0.171s 0.071951s 15.882KB 15.882KB 220.731KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  青海海南州移動 移動 青海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.914s 0.206s 0.275s 0.068481s 15.882KB 15.882KB 231.916KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  寧夏石嘴山市移動 移動 寧夏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.91s 0.112s 0.161s 0.048900s 15.882KB 15.882KB 324.782KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東肇慶市移動 移動 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.906s 0.05s 0.108s 0.063621s 15.882KB 15.882KB 249.632KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  馬來西亞國外 國外 馬來西亞 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.9s 0.063s 0.137s 0.078744s 15.882KB 15.882KB 201.689KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  西藏林芝移動 移動 西藏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.893s 0.069s 0.177s 0.132616s 15.882KB 15.882KB 119.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東陽江移動 移動 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.881s 0.047s 0.095s 0.064380s 15.882KB 15.882KB 246.689KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  陜西西安市聯通 聯通 陜西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.879s 0.017s 0.068s 0.055219s 15.882KB 15.882KB 287.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  貴州黔西南州聯通 聯通 貴州 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.868s 0.06s 0.431s 0.122121s 15.882KB 15.882KB 130.05KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖北武漢市移動 移動 湖北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.843s 0.072s 0.107s 0.045768s 15.882KB 15.882KB 347.007KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  云南昆明市電信 電信 云南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.833s 1.237s 1.28s 0.043123s 15.882KB 15.882KB 368.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山西呂梁市電信 電信 山西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.816s 0.074s 0.128s 0.311581s 15.882KB 15.882KB 50.972KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖北武漢市聯通 聯通 湖北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.805s 0.071s 0.131s 0.074820s 15.882KB 15.882KB 212.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  黑龍江大慶市聯通 聯通 黑龍江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.803s 0.076s 0.136s 0.065620s 15.882KB 15.882KB 242.027KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林白山市電信 電信 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.8s 0.038s 0.105s 0.076521s 15.882KB 15.882KB 207.549KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  重慶重慶市聯通 聯通 重慶 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.775s 0.015s 0.072s 0.073735s 15.882KB 15.882KB 215.391KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  天津天津市聯通 聯通 天津 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.771s 0.066s 0.091s 0.036961s 15.882KB 15.882KB 429.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東東莞電信 電信 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.766s 0.044s 0.079s 0.037221s 15.882KB 15.882KB 426.69KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  重慶重慶市移動 移動 重慶 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.765s 0.161s 0.201s 0.043091s 15.882KB 15.882KB 368.565KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  甘肅蘭州移動 移動 甘肅 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.756s 0.087s 0.14s 0.051740s 15.882KB 15.882KB 306.955KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  遼寧錦州市移動 移動 遼寧 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.754s 0.02s 0.068s 0.055500s 15.882KB 15.882KB 286.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  海南儋州移動 移動 海南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.745s 0.068s 0.115s 0.058633s 15.882KB 15.882KB 270.869KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  新疆烏魯木齊市電信 電信 新疆 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.744s 0.073s 0.14s 0.066796s 15.882KB 15.882KB 237.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  內蒙古呼倫貝爾市聯通 聯通 內蒙古 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.717s 0.056s 0.135s 0.119601s 15.882KB 15.882KB 132.79KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  內蒙古錫林郭勒盟移動 移動 內蒙古 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.717s 0.042s 0.102s 0.059600s 15.882KB 15.882KB 266.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  內蒙古興安盟移動 移動 內蒙古 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.704s 0.134s 0.219s 0.112920s 15.882KB 15.882KB 140.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河北保定市聯通 聯通 河北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.694s 0.033s 0.074s 0.043280s 15.882KB 15.882KB 366.956KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  浙江杭州市聯通 聯通 浙江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.688s 0.043s 0.059s 0.034520s 15.882KB 15.882KB 460.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  重慶重慶市聯通 聯通 重慶 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.687s 0.009s 0.06s 0.051474s 15.882KB 15.882KB 308.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  美國國外 國外 美國 * 連接失敗 * 1.686s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
  新疆和田市電信 電信 新疆 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.682s 0.063s 0.148s 0.117661s 15.882KB 15.882KB 134.98KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  遼寧遼陽市聯通 聯通 遼寧 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.675s 0.019s 0.063s 0.046100s 15.882KB 15.882KB 344.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東佛山市電信 電信 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.67s 0.059s 0.087s 0.035264s 15.882KB 15.882KB 450.37KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  安徽宿州移動 移動 安徽 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.665s 0.115s 0.214s 0.151040s 15.882KB 15.882KB 105.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江西南昌移動 移動 江西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.662s 0.042s 0.065s 0.041290s 15.882KB 15.882KB 384.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  北京電信 電信 北京 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.66s 0.157s 0.24s 0.093941s 15.882KB 15.882KB 169.062KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  北京移動 移動 北京 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.659s 0.27s 0.363s 0.212318s 15.882KB 15.882KB 74.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山東濟南市電信 電信 山東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.656s 0.027s 0.065s 0.038360s 15.882KB 15.882KB 414.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇鹽城市移動 移動 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.652s 0.03s 0.057s 0.035360s 15.882KB 15.882KB 449.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  天津天津市電信 電信 天津 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.65s 0.031s 0.076s 0.045520s 15.882KB 15.882KB 348.898KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  海南文昌市電信 電信 海南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.635s 0.058s 0.1s 0.042460s 15.882KB 15.882KB 374.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  陜西西安市聯通 聯通 陜西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.626s 0.032s 0.081s 0.047634s 15.882KB 15.882KB 333.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  寧夏固原電信 電信 寧夏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.625s 0.041s 0.098s 0.078600s 15.882KB 15.882KB 202.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇無錫移動 移動 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.608s 0.108s 0.164s 0.056449s 15.882KB 15.882KB 281.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  海南陵水市電信 電信 海南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.581s 0.105s 0.168s 0.153621s 15.882KB 15.882KB 103.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇南通市電信 電信 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.565s 0.142s 0.246s 0.063909s 15.882KB 15.882KB 248.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  黑龍江齊齊哈爾移動 移動 黑龍江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.549s 0.071s 0.154s 0.062380s 15.882KB 15.882KB 254.598KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林長春市移動 移動 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.541s 0.073s 0.16s 0.087160s 15.882KB 15.882KB 182.215KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林長春移動 移動 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.533s 0.542s 0.617s 0.081930s 15.882KB 15.882KB 193.846KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  西藏移動 移動 西藏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.519s 0.096s 0.202s 0.107100s 15.882KB 15.882KB 148.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  黑龍江齊齊哈爾移動 移動 黑龍江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.512s 0.101s 0.157s 0.058600s 15.882KB 15.882KB 271.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  天津天津市移動 移動 天津 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.501s 0.045s 0.075s 0.037572s 15.882KB 15.882KB 422.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  遼寧阜新市聯通 聯通 遼寧 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.486s 0.082s 0.134s 0.076580s 15.882KB 15.882KB 207.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  上海上海市移動 移動 上海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.483s 0.048s 0.064s 0.034704s 15.882KB 15.882KB 457.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  吉林長春鐵通 鐵通 吉林 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.455s 0.044s 0.113s 0.068700s 15.882KB 15.882KB 231.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣西欽州市移動 移動 廣西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.447s 0.035s 0.091s 0.083040s 15.882KB 15.882KB 191.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣西百色聯通 聯通 廣西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.427s 0.027s 0.074s 0.048939s 15.882KB 15.882KB 324.523KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  貴州安順移動 移動 貴州 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.416s 0.056s 0.099s 0.051721s 15.882KB 15.882KB 307.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山西忻州市聯通 聯通 山西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.405s 0.046s 0.095s 0.056761s 15.882KB 15.882KB 279.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河南信陽市電信 電信 河南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.404s 0.048s 0.084s 0.074903s 15.882KB 15.882KB 212.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江西宜春市移動 移動 江西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.403s 0.061s 0.096s 0.036180s 15.882KB 15.882KB 438.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河北石家莊市移動 移動 河北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.402s 0.028s 0.085s 0.093200s 15.882KB 15.882KB 170.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖北黃岡市電信 電信 湖北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.381s 0.035s 0.062s 0.040031s 15.882KB 15.882KB 396.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖南衡陽市聯通 聯通 湖南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.38s 0.019s 0.057s 0.075360s 15.882KB 15.882KB 210.746KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  海南??谝苿?/a> 移動 海南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.375s 0.02s 0.07s 0.050280s 15.882KB 15.882KB 315.868KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖南長沙市聯通 聯通 湖南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.372s 0.052s 0.076s 0.040772s 15.882KB 15.882KB 389.528KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  天津天津市聯通 聯通 天津 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.359s 0.039s 0.091s 0.051733s 15.882KB 15.882KB 306.996KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河南許昌市電信 電信 河南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.321s 0.044s 0.078s 0.045680s 15.882KB 15.882KB 347.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  上海上海市電信 電信 上海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.305s 0.073s 0.087s 0.036226s 15.882KB 15.882KB 438.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河南漯河市鐵通 鐵通 河南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.288s 0.033s 0.077s 0.077199s 15.882KB 15.882KB 205.726KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  云南昆明市電信 電信 云南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.268s 0.034s 0.078s 0.053841s 15.882KB 15.882KB 294.977KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  安徽馬鞍山市聯通 聯通 安徽 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.266s 0.057s 0.081s 0.040807s 15.882KB 15.882KB 389.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  四川成都市電信 電信 四川 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.259s 0s 0.045s 0.045121s 15.882KB 15.882KB 351.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  浙江杭州市電信 電信 浙江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.251s 0.071s 0.085s 0.036347s 15.882KB 15.882KB 436.95KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  上海上海市聯通 聯通 上海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.25s 0.049s 0.074s 0.036820s 15.882KB 15.882KB 431.337KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  北京大興聯通 聯通 北京 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.247s 0.013s 0.055s 0.041290s 15.882KB 15.882KB 384.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖北武漢市移動 移動 湖北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.19s 0.051s 0.076s 0.037036s 15.882KB 15.882KB 428.822KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河南洛陽市聯通 聯通 河南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.187s 0.062s 0.096s 0.035812s 15.882KB 15.882KB 443.478KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖北武漢市電信 電信 湖北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.186s 0.015s 0.04s 0.036865s 15.882KB 15.882KB 430.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  湖南長沙市電信 電信 湖南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.179s 0.066s 0.093s 0.036593s 15.882KB 15.882KB 434.013KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  上海上海市移動 移動 上海 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.176s 0.03s 0.056s 0.034618s 15.882KB 15.882KB 458.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  安徽合肥市電信 電信 安徽 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.171s 0.043s 0.059s 0.081623s 15.882KB 15.882KB 194.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  福建寧德移動 移動 福建 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.148s 0.036s 0.065s 0.061621s 15.882KB 15.882KB 257.734KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江西南昌市電信 電信 江西 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.135s 0.057s 0.079s 0.036351s 15.882KB 15.882KB 436.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山東濟南市聯通 聯通 山東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.135s 0.027s 0.057s 0.040471s 15.882KB 15.882KB 392.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河南安陽市聯通 聯通 河南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.132s 0.014s 0.058s 0.043022s 15.882KB 15.882KB 369.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  貴州貴陽市聯通 聯通 貴州 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.131s 0.008s 0.059s 0.051022s 15.882KB 15.882KB 311.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  寧夏吳忠市聯通 聯通 寧夏 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.13s 0.038s 0.072s 0.036920s 15.882KB 15.882KB 430.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  山東萊蕪市聯通 聯通 山東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.128s 0.024s 0.051s 0.036872s 15.882KB 15.882KB 430.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  浙江杭州移動 移動 浙江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.127s 0.064s 0.074s 0.037513s 15.882KB 15.882KB 423.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  福建莆田市聯通 聯通 福建 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.123s 0.018s 0.044s 0.039721s 15.882KB 15.882KB 399.835KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  安徽合肥聯通 聯通 安徽 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.123s 0.036s 0.063s 0.040920s 15.882KB 15.882KB 388.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河南鶴壁移動 移動 河南 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.122s 0.022s 0.054s 0.035559s 15.882KB 15.882KB 446.633KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  江蘇常州市電信 電信 江蘇 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.122s 0.005s 0.022s 0.040151s 15.882KB 15.882KB 395.553KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  浙江杭州市移動 移動 浙江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.119s 0.025s 0.038s 0.036633s 15.882KB 15.882KB 433.539KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  廣東中山市電信 電信 廣東 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.117s 0.074s 0.111s 0.035636s 15.882KB 15.882KB 445.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  福建漳州市聯通 聯通 福建 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.104s 0.022s 0.051s 0.034321s 15.882KB 15.882KB 462.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  河北滄州市聯通 聯通 河北 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.101s 0.03s 0.074s 0.045680s 15.882KB 15.882KB 347.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  福建泉州電信 電信 福建 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 1.096s 0.018s 0.041s 0.035709s 15.882KB 15.882KB 444.757KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  浙江臺州市電信 電信 浙江 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 0.921s 0.028s 0.029s 0.037021s 15.882KB 15.882KB 428.995KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
  福建福州市電信 電信 福建 180.188.19.150 中國浙江臺州電信&聯通&移動 200 0.913s 0.008s 0.028s 0.039162s 15.882KB 15.882KB 405.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig

   

  国产精品久久久久久久久岛国,亚洲AV片不卡无码久久欣赏网,国语少妇高潮对白在线,翁熄公交车性放纵
  男女啪啪高清无遮挡免费 亚洲欧洲日韩综合色天使 女人与公拘交酡 被强奷很舒服好爽好爽爽爽18 亚洲中文字幕不卡无码 日本在线看片免费人成视频1000 无码少妇一区二区三区免费 欧美性生活 欧美人与物videos另类 欧美老人与小伙子性生交 奶头从情趣内衣下露了出来 教室啪啪高挑长腿正在播放 偷拍精偷拍精品欧洲亚洲 一女被多男玩到高潮喷水 国产乱子伦精品免费女 XVIDEOS国产在线视频 zozoz黑人与牛交zozozo 免费A片不打码在线观看 又色又爽又黄的视频大片 成年女性特黄午夜视频免费看 99精品热这里只有精品 中文字幕日韩一区二区不卡 男人j桶进女人p无遮挡 中文字幕欲求不满的熟妇 H纯肉无遮掩3D动漫在线观看 8X8Ⅹ永久免费视频 国产在线无码制服丝袜无码 69天堂人成无码免费视频 国内外精品激情刺激在线 欧美a级情欲片手机在线播放 小SAO货都湿掉了高H奶头好硬 无码免费毛片手机在线无卡顿 日本人又色又爽的视频 777米奇影院 老色鬼久久亚洲av综合 亲子乱子伦视频色 老少交欧美另类 69日本xxxxxxxxx19 亲胸吻胸添奶头gif动态图 手机看片久久国产免费 无翼丝袜熟女全彩漫画 免费两性的视频网站 伊人久久大香线蕉综合 1区1区3区4区产品乱码不卡 r级无码视频在线观看 朝鲜妇女毛茸茸刮毛bbw 老少配老妇老熟女中文普通话 日本成本人三级在线观看 国产性高爱潮有声视频免费 国产精&#